Čelinački kraj (Republika Srpska)

Porijeklo stanovništva čelinačkog kraja, Momčilo Spasojević

 

Према досадашњим испитивањима и анкетама у челиначком крају, у коме има 30-ак насељених мјеста и живи око 17000 становника слави се око 30 различитих слава, почевши од славе коју слави само једна п па до оних које славе више десетина п различитих презимена. Тако чак око 60п слави Ђурђевдан што је карактеристично за ст сточарског поријекла. На другом мјесту је Никољдан, затим Аранђеловдан и тако редом.

Нема сумње да се с на овим просторима, са малим изузецима, истог или врло сродног поријекла поготово оне п које славе исту славу. У даљњем тексту наводимо имена слава, преимена породица и број слава И МЈЕСТА.

СВЕТИ ИГЊАТИЈА БОГОНОСАЦ: Јевђенићи 4, Јошавка; Регојевићи 7, Бранешци; Новаковићи 3 Брезичани; Дубравци 1, Јошавка;  Крминци 1к, Штрбе, Пејаковићи 1, Опсјечко; Радмировићи 1, Бранешци; Тодоровићи 1, Лађевци; Субићи 1 Бранешци; Модићи 10, Бојићи; Данојевићи 13 Јошавка, Гаврановићи 7, В.Шњеготина; Цвијановићи 6, Опсјечко; Поповићи 3, Штрбе; Остићи 5 С.Шњеготина, Дубравци 9 Д.Шњеготина; Зарићи 6, Јошавка; Дубравци 2, Скатавица.

ЂУРЂЕВДАН: Јанковићи 21, Ст.Дубрава – Г. Вијачани; Ковачевићи 1, Јошавка; Жарићи 7, Бранешци; Иванићи 10, Бранешци; Плавшићи 14 Бранешци; Лазићи 2, Брезичани; Борјанићи 14, Брезичани; Бошкићи 2, Опсјечко; Врховци 6 Д.Шњеготина; Цвијановићи 7, С. Шњеготина; Петровићи 3, Шахиновићи; Марићи 3, Шахиновићи; Јунгићи 2, Јошавка; Пејаковићи 4, С.Шњеготина; Бајићи 10, Г.Јошавка; Јанковићи 2, Бранешци; Леканићи 3 Опсјечко; Марковић 4, Штрбе; Тодоровић 3, Липовац; Вујић 1, Опсјечко; Мандић 4 Поповац; Шугић 4, Поповац; Јунгић 11, Марковац; Кнежевић 3, Бранешци; Милановић 3, Бранешци; Јовановић 2, Бранешци; Кретићи 2, Бојићи; Самарџићи 2 Јошавка; Пејаковићи 16, Липље; Зебићи 4, Марковац; Балте 7, Поповац; Лазићи 2, Брезичани; Пашалићи 5, Житњак – Челинац; Жижак 5, Ст.Дубрава; Иванковићи 10, Јошавка; Аникићи 3, В.Шњеготина; Јурићи 6 Јошавка; Павловићи 7 Г.Шњеготина; Јанковићи 10, Г.Шњеготина; Плавшићи 11, С.Шњеготина; Брнићи 4, Поповац; Вученовићи 4, Челинац; Иванковићи 5, Млинска Ријека; Станићи 8, Јошавка; Тривићи 10, Јошавка; Берићи 7, Брезичани; Поповићи 7, Брезичани; Шугићи 1, Јошавка; Вучићи 14, В.Шњеготина; Тубаци 20, Г.Вијачани; Пеулићи 21, Г.Вијачани; Џомбићи 10, Црна Ријека; Ковачевићи 10, Опсјечко; Ђермановићи 5, Јошавка; Смиљанићи 5, Штрбе; Кузмановићи 21, Кузмановићи – Челинац; Поповићи 5, Д. Шњеготина; Стокићи 3, С. Шњеготина; Кнежевићи 2, Скатавица; Спосојевићи; 1 Скатавица; Симеуновићи, 21, Липље; Благојевићи 21, Липље.

СВЕТИ НИКОЛА: Сарићи 7 Лађевци; Сарићи 4 Скатавица; Кострешевићи 9 В.Шњеготина; Малешевићи 1, Бранешци; Гверићи 12, Мемићи; Стојчевићи 6, Бранешци; Милановићи 7; Брезичани, Топићи 15, Скатавица; Сарићи, 5 Опсјечко; Крминци 1, Штрбе; Вуковићи 5, Шахиновићи; Вукадиновићи 1, Бранешци; Леканићи 3 Опсјечко; Савчићи 10, Опсјечко, Максимовићи 7, Поповац; Максимовићи 4, Вошкари; Модићи 5, Бајићи; Видаковићи 2, Штрбе; Остојићи 4, Челинац; Копање 7, Поповац; Крпићи 6 Поповац; Срдићи 8, Поповац; Матијашевићи 3 Млинска Ријека – Брезичани; Дамјановићи 13, Бранешци; Савчићи 3, Црни Врх; Савчићи 10, Јошавка; Стојановићи 9; Бренешци; Цвијетићи 8, Јошавка; Савковићи 5, В.Шњеготина; Благојевићи 3, Штрбе; Марјановић 6, Марјановићи – Милошево; Јовановићи 5, Јошавка; Смољићи 3, Бранешци; Докићи 3, Јошавка; Топићи 3, Опсјечко; Стојановићи 5, Лађевци; Вилџановићи 4, Г.Вијачани; Леканићи 5, Марковац; Топићи 1, Марковац.

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА: Шугићи 14, Мемићи; Савићи 43, В.Шњеготина; Брђани 10, В.Шњеготина, Девићи 9, В.Шњеготина; Савићи 9, Штрбе; Станићи 2, Штрбе; Остојићи 4, Опсјечко; Блаженовићи 5, Поповац; Сарићи 5, Опсјечко; Радомировићи 1, Брезичани; Новаковићи 3, Брезичани; Ћорићи 10, Лађевци; Станковићи 10, Јошавка; Тодоровићи 4, С. Шњеготина; Рауши 3, Поповац; Жутићи 6, Мемићи.

СВЕТИ ЈОВАН: Дерајићи 7, Бранешци; Малешевићи 8, Ст.Дубрава; Пејашиновићи 6, Ст. Дубрава; Трбићи 13, Бранешци; Шкрбићи 5, Мемићи; Тамамовићи 10, Мемићи; Секуловићи 2, Брезичани; Крминац 12, Штрбе; Рулићи 10, С. Шњеготина; Тркуље 4, Шахиновићи; Врховци 14, Штрбе; Јовановићи 3, Јошавка; Чаџићи 3, Јошавка; Малићи 2, Поповац; Борићи 2, Марковац; Сејмановићи 7, Челинац; Стојановићи 40, Г.Шњеготина; Летићи 2, Ст.Дубрава; Благојевићи 5, Штрбе; Моравци 4, Шаринци – Ст.Дубрава.

СВЕТИ МАРКО: Ђајићи 24, Бранешци; Дујаковићи 41, Брезичани; Спасојевићи 24, В.Шњеготина; Пајићи 4, Бранешци; Антонићи 1, Бранешци; Димитрићи 10, Д. Шњеготина; Спасојевићи 3, Јошавка; Спасојевићи 2, Скатавица; Бабиоћи 21, Јошавка; Живковићи 6, Бранешци; Бојновићи 3, Штрбе; Гаврићи 12, Г. Јошавка; Антонићи 10, Јошавка; Радићи 4, Јошавка; Јериловићи 3, Поповац; Новаковићи 4, Млинска Ријека; Јаћимовићи 2, Д. Шњеготина; Гушићи 2, Брезичани; Јелићи 5, Бранеши; Симићи 4, Јошавка; Вујићи 5, Црни Врх; Јовчићи 5, Млинска Ријека; Гаврићи 3 Штрбе; Гаврићи 1, Скатавица.

СВЕТИ АРХАНЂЕЛ МИХАИЛО – АРАНЂЕЛОВДАН: Поповићи 15, Бранешци; Васићи 12, Бранешци; Циган 13, Бранешци; Павловићи 24, Марковац; Тепићи 2, Опсјечко; Главаш 4, Скатавица; Павловићи 2, Млинска Ријека; Поповићи 5, Јошавка; Минчета 1, Штрбе; Кнежевићи 3, Бранешци; Васићи 1, Брезичани; Кострешевићи 2, Шњеготина; Докићи 10; Јошавка; Мазур 2, Ст. Дубрава; Јалови 3, Ст. Дубрава; Анцигер 1, Ст. Дубрава; Козак 1, Ст. Дубрава; Сопко 1, Ст. Дубрава, Тепићи 2, Вошкари.

СВЕТИ СТЕФАН – СТЈЕПАНДАН: Нешићи 7, Ст. Дубрава, Маљурићи 9, В. Шњеготина; Дамјановићи 5, Ст. Дубрава; Јагодићи 10, Шњеготина Д; Гајићи 1, Скатавица; Маглов 12, Штрбе; Ђекићи 15, Поповац; Бранковићи 4, Поповац; Мијатовић 4, Поповац; Бабићи 3, Штрбе; Тешићи 3, Марковац; Иванковићи 2, Лађевци; Маринковићи 3, Лађевци; Дерајићи 9, Бранешци; Гајићи 5, Брезичани; Маљурићи 4 Г.Шњеготина; Живковићи 10, Г.Шњеготина; Томићи 7, Г.Шњеготина; Ћорићи 12, Лађевци; Трипићи 2, В.Шњеготина; Слијепчевићи 2, Зелени Вир; Миодраговићи 2, Јошавка; Пејанићи 4, Шњеготина С; Крејићи 3, Бојићи; Зељићи 5 Бојићи; Самарџићи 2 Бранешци, Рајилићи 8, Јошавка; Мандићи 3, Бранешци; Павичевићи 5, Лађевци; Доцићи 4, Шњеготина С; Шајиновићи 8, Шњеготина Г.

СВЕТИ ТРИФУН: Пејићи 14, Вијачани; Стјепановићи 2, Скатавица; Поповићи 6, Средња Шњеготина; Вуковићи 6, Шњеготина С; Стјепановићи 11, Шњеготина Доња; Керићи 2, Шњеготина Д; Дакићи 1, Јошавка; Малићевићи 3, Шњеготина С; Ковачевићи 6, Шњеготина Г; Милошевићи 3, Јошавка; Сувајци 15, Липље; Ковачевићи 9, Лишље; Ружичићи 11, Липље; Гаврановићи 7, Шњеготина В; Маљурићи 7, Шњеготина С; Малићевићи 8, Штрбе; Поповићи 1, Штрбе.

ЧАСНЕ ВЕРИГЕ: Божићи 2, Бранешци; Сердари 3, Шахиновићи; Бојићи 8, Јошавка; Тривићи 1, Јошавка, Бржани 7, Поповац; Бојићи 5, Брезичани; Орози 4, Шахиновићи; Радујковићи 21, Грабовац; Ђурђевићи 14, Вијачани; Бојићи 7 Ст. Дубрава; Михајиловићи 4, Марковац; Којчиновићи 4, Зелени Вир.

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ – МАЛИ БОЖИЋ: Радосавци 14, Опсјечко; Куртиновићи 9, Бренешци; Тешићи 19, Јошавка; Репићи 5, Грабовац; Бојићи 1, Лађевци; Максимовићи 3, Опсјечко; Бајићи 8 Јошавка; Боднар 1, Опсјечко; Божићи 6, Брезичани; Орози 4, Мемићи; Субићи 1, Лађевци; Бојићи 2, Лађевци; Вучићи 3, Шњеготина Д; Ћорићи 4, Штрбе; Драгојевићи 2, Бранешци; Зељићи 4, Опсјечко; Војашчик 1, Опсјечко; Гаврићи 2, Липовац; Тешижи 1, Скатавица.

БЛАГОВИЈЕСТ: Ковачевићи 7, Шњеготина Доња.

МИХОЉДАН: Јокићи 17, Шњеготина Доња; Милосављевићи 5, Јошавка; Опсјечко, Гаћановићи 10, Шњеготина Доња; Благојевићи 10, Шњеготина Доња; Тодоровићи 15, Шњеготина Средња; Николићи 2, Ст. Дубрава; Тодоровићи 3, Штрбе.

МИТРОВДАН: Кретићи 4, Бојићи; Маглови 17, Јаворани.

СВЕТИ ПАНТЕЛИЈА: Малетићи 15, Шњеготина С; Ђурићи 8, Шњеготина С; Петровићи 7, Шњеготина С; Пејанићи 7 Шњеготина С; Ђекићи 5, Шњеготина С; Новаковићи 5, Шњеготина Средња.

СВЕТИ СИМЕУН. Алексићи 17, Бранешци; Бојићи 2, Лађевци; Предраговићи 1 Јошавак.

ЛАЗАРЕВА СУБОТА: Гајићи 12, Грабовц; Црнићи 8, Опсјечко; Радићи 9, Поповац; Бургићи 1, Штрбе; Панићи 1, Скатавица.

ОГЊЕНА МАРИЈА:  Пејаковићи 4, Опсјечко.

СВЕТИ ВРАЧЕВИ КОЗМО И ДАМЈАН:  Јевђенићи 4, Млинска Ријека.

ПОКРОВ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ: Поповићи 1, Брезичани.

ПЕТРОВДАН:  Панићи 3, Ст. Дубрава; Радујковићи 2, Челинац;

ВИДОВДАН: Шикањићи 11, Бранешци.

САВИНДАН: Драгојевићи 2, Челинац.

ЛУЧИНДАН: Ерцези 5, Бранешци; Станчићи 9, Јошавка.

Балте су 1991г имале 236с, у томе 234 Срба, 1 Југословена и 1 осталих, а 2013г имали су 165с.

Басићи су 1991г имали 237с у томе 222 Муслимана и 15 Срба, а 2013г имали су 60с.

Бранешци Горњи имали су 1991г 645с, у томе 641 Срба, 3 Југословена и 1 осталих, а 2013г имали су 474с.

Бранешци Доњи имали су 1991г 779с, у томе 772 Срба, 1 Хрвата и 6 осталих, а 2013г имали су 662с.

Брезичани су 1991г имали 517с, у томе 501 Срба, 1 Хрвата, 11 Југословена и 4 осталих, а 2013г имали су 437с.

Вијачани Горњи су 1991г имали 544с, у томе 540 Срба, 1 Хрвата и 3 осталих, а 2013г имали су 403с.

Грабовац је 1991г имао 648с, у томе 640 Срба, 2 Хрвата, 4 Југословена и 2 осталих, а 2013г 596с.

Дубрава Нова имала је 1991г 13с, у томе 1 Срба и 12 осталих а 2013г имала је 24с.

Дубрава Стара имала је 1991г 771с, у томе 683 Срба, 2 Хрвата, 32 Југословена и 54 осталих, а 2013г 667с.

Јошавка Горња је 1991г имала 563с, у томе 557 Срба, 3 Југословена и 3 осталих, а 2013г имала је 472с.

Јошавка Доња је 1991г имала 957с, у томе 937 Срба, 9 Југословена, 9 осталих и 2 Хрвата.

Каблови су 1991г имали 294с, у томе 268 Срба, 12 Југословена, 7 Муслимана, 6 осталих и 1 Хрвата, а 2013г 126с.

Каменица је 1991г имала 28с, у томе 19 Срба, 5 Југословена и 4 осталих, а 2013г 41с.

Лађевци су 1991г имали 527с, у томе 525 Срба и по 1 Југословена и осталих, а 2013г имали су 338с.

Липовац је 1991г имао 308с, у томе 302 Срба, 2 Хрвата, 1 Југословена и 3 осталих, а 2013г имао је 136с.

Марковац је 1991г имао 167с, у томе 164 Срба и по 1 Муслимана, Хрвата и Југословена, а у 2013г 172с.

Мемићи су 1991г имали 218с у томе 208 Срба и 10 осталих, а у 2013г 135с.

Меховци су 1991г имали 266с, у томе 196 Муслимана и 70 Срба, а у 2013г 12с.

Милошево је 1991г имало 359с, у томе 350 Срба, 7 Југословена и 2 Хрвата, а у 2013г имало је 343с.

Опсјечко је 1991г имало 950с, у томе 923 Срба, по 12 Југословена и осталих и 3 Хрвата а 2013г 1.300с.

Поповац је 1991г имао 306с, у томе 303 Срба, 2 осталих и 1 Југословена а 2013г 190с.

Скатавица је 1991г имала 149с, у томе 145 Срба и 4 осталих, а 2013г имала је 72с.

Црни Врх је 1991г имао 756с, у томе 743 Срба, 7 Југословена и 6 осталих, а 2013г 556с.

Челинац је 1991г имао 4.857с, у томе 3.450 Срба, 1005 Муслимана, 234 Југословена, 117 осталих и 51 Хрвата, а у 2013г имао је 5.802с.

Челинац Горњи имао је 1991г 513с, у томе 504 Срба, 6 Југословена и 3 Хрвата, а у 2013г 570с.

Шахиновићи су 1991г имали 170с, у томе 166 Срба и 4 осталих а у 2013г имали су 107с.

Шњеготина Велика имала је 1991г 836с, у томе 824 Срба, 6 Југословена, 5 осталих и 1 Хрвата, а 2013г 595с.

Шњеготина Доња имала је 1991г 572с, у томе 570 Срба и 2 осталих, а 2013г 343с.

Шњеготина Средња имала је 1991г 922с, у томе 919 Срба, и по 1 Муслимана, Хрвата и осталих, а 2013 641с.

Штрбе су 1991г имале 605с, у томе 580 Срба, 18 Југословена, 4 Муслимана, 2 Хрвата и 1 осталих, а у 2013г 656с.

Muzej žrtava genocida Beograd  spisak nije potpun opština ČELINAC

Opština ČELINAC

Basići

Jusufović (Ibro) Tahir, rođen 1900. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čelinac (1250002009)

Mujkanović (Hasan) Arif, rođen 1888. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac (1250002008)

Mujkanović (Ibrahim) Ismet, rođen 1925. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1250002002)

Mujkanović (Ragib) Rifat, rođen 1925. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čelinac (1250002001)

Mujkanović (Šećer) Salko, rođen 1914. Musliman, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kotor varoš (1250002006)

Mujkanović (Selim) Junuz, rođen 1910. Musliman, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1250002007)

Mujkanović (Šerifa) Ibro, rođen 1908. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nova varoš (1250002005)

Sačić (Salih) Alija, rođen 1917. Musliman, umro 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1250002004)

Sačić (Salih) Mahmut, rođen 1920. Musliman, umro 1945. u NOBu, Sarajevo (1250002003)

Batle

Bujić (Nn) Savo, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Nemački logor (2328052001)

Bujić (Teodor) Savo, rođen 1911. Srbin, nestao 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nepoznato (1250001007)

Đekić (Đurađ) Jovan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1250001005)

Janković (Stevan) Dušan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Poljana zajed. (0778005022)

Mijatović (Stevo) Pejo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1250001006)

Sejmanović (Ilija) Cvijeta, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čelinac (1250001008)

Sejmanović (Jovan) Ilija, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac (1250001003)

Sejmanović (Stevan) Pera, rođena 1864. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čelinac (1250001002)

Serdar (Jovo) Gojko, rođen 9999. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Čelinac (1250001004)

Tomić (Todor) Spasoje, rođen 1892. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (0535033009)

Zečivić (Blagoja) Joka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čelinac (1250001001)

Branešci Donji

Džajić (Novak) Savo, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, 14.bos. brigada (1250003002)

Gajić (Gavro) Savo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Doboj (1250003001)

Gušić (Rista) Vid, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1250003005)

Popović (Ostoja) Lazar, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0841036012)

Vintonjak (Nn) Dmitar, rođen 1912. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2620034008)

Vujičić (Novak) Đuro, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Motajica (1250003003)

Branešci Gornji

Božić (Aleksa) Mlađen, rođen 1917. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Braneše gornji (1250004001)

Kuzmanović (Pavle) Mlađan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250013001)

Brezičani

Borjanić (Blagoje) Dimitrije, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1250005001)

Borjanić (Petar) Novak, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1250005002)

Borjanić (Teodor) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1250005003)

Dujaković (Aleksa) Sredoje, rođen 1926. Srbin, nestao od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0401185001)

Dujaković (Gavra) Nikola, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Brezičani (1250005014)

Dujaković (Gavra) Teodor, rođen 1906. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Brezičani (1250005012)

Dujaković (Lazar) Ostoja, rođen 1927. Srbin, umro 1945. u NOBu, Banja luka (1250005008)

Dujaković (Ninko) Gligo, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1250005006)

Dujaković (Ninko) Stanko, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Brezičani (1250005011)

Dujaković (Spasoje) Jovan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Brezičani (1250005009)

Dujaković (Spasoje) Veljko, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Brezičani (1250005010)

Dujaković (Srđan) Krstan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Brezičani (1250005007)

Dujaković (Toma) Gavro, rođen 1888. Srbin, poginuo 1941. U direktnom teroru, Brezičani (1250005013)

Lazić (Neda) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Brezičani (1250005005)

Ličina (Jovo) Ratko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosna (1250005015)

Petrović (Petar) Rista, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Brezičani (1150010118)

Stojčević (Đurđa) Ostoja, rođen 1923. Srbin, ubijen 1945. u zatvoru, Sremska mitrovi (1250005004)

Čelinac Donji

Boganik (Alojz) Joze, rođen 1921. Srbin, umro od Nemaca 1943. Na prinudnom radu, Nemačka (0061026005)

Buković (Muharem) Ajša, rođena 1912. Muslimanka, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanski novi (1237025007)

Čombić (Dušan) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Travnik (1130036079)

Čombić (Dušan) Teodor, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac (1130036078)

Dragojević (Mitar) Savo, rođen 1899. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Čelinac-banja l (1286013075)

Dragojević (Savo) Drago, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozoro-prijedor (1286013076)

Đurić (Ibrahim) Ismet, rođen 1926. Musliman, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Neuengamme (1269006009)

Džonlagić (Hamdija) Hanumica, rođena 1925. Muslimanka, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Čelinac donji (1250006006)

Egić (Filip) Vaskrsija, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac donji (1250006021)

Hađiselimović (Muharem) Mustafa, rođen 1900. Musliman, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac donji (1250006009)

Hađiselimović h (Mustafa) Idajet, rođen 1925. Musliman, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac donji (1250006010)

Hodžić (Hašim) Munib, rođen 1909. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Jošovka (1250006018)

Hodžić (Mustafa) Muharem, rođen 1900. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250006017)

Malić (Vaskrsij) Anđelko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Vrbanje (1572006015)

Maličević (Marko) Mihajlo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1250006022)

Marjanović (Boško) Radmila, rođeno 1933. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. nepoznato, Banovići (5021s00547)

Marjanović (Nn) Anka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Banovići (5021s00546)

Nezirović (Emin) Tahir, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac (1237025005)

Petraković (Ilija) Mile, rođen 9999. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosanska dubica (1956007016)

Petraković (Ilija) Nikola, rođen 9999. Srbin, umro od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1956007014)

Petraković (Ilija) Stoko, rođen 9999. Srbin, umro od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1956007015)

Porčić (Sulejman) Kasim, rođen 1926. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bosanski novi (1237025006)

Radujković (Mladen) Dragan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Bugojno (1131039049)

Rajtmajer (Karlo) Josip, rođen 1897. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac (1130033008)

Šehić (Bego) Adem, rođen 1908. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1250006016)

Slepčević (Stevan) Božo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1132059017)

Talić (Husejin) Aziz, rođen 1912. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250006013)

Talić (Husejin) Munib, rođen 1914. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250006014)

Talić (Šaćir) Husejin, rođen 1892. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250006012)

Talić (Šaćir) Suljo, rođen 1905. Musliman, nestao 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Čelinac donji (1250006019)

Toplić (Mumin) Muhamed, rođen 1909. Musliman, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (1250006025)

Čelinac Gornji

Božić (Jovan) Čedo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kozara (1250007001)

Dragojević (Blagoje) Jovo, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007004)

Dragojević (Stanoje) Dragomir, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Kozara (1250007002)

Dujić (Teodor) Ljubica, rođena 1924. Srpkinja, nestala 1943. U NOBu, Nepoznato (1250007039)

Dujić (Teodor) Miloš, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jošovka (1250007038)

Džombić (Jakov) Simeun, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Čelinac donji (1250007036)

Džombić (Nepoznat) Petra, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007037)

Džombić (Teodor) Božo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250006024)

Gajić (Stevo) Boško, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Čelinac gornji (1250007009)

Garić (Rista) Luka, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007028)

Garić (Sava) Dušan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007027)

Garić (Spasoje) Lazo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007030)

Garić (Spasoje) Vukosav, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007031)

Gligorić (Jakov) Marko, rođen 1887. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Čelinac gornji (1250007011)

Gligorić (Jakov) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007008)

Gligorić (Vaso) Anđa, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007012)

Krupljanin (Teodor) Sava, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007029)

Kuzmanović (Aleksa) Petar, rođen 1895. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007010)

Kuzmanović (Mile) Kuzman, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Čelinac gornji (1250006002)

Kuzmanović (Mile) Rade, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Opsječko (1250006003)

Kuzmanović (Pejo) Petra, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Debeljaci (5002s01156)

Marjanović (Đurđa) Boja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007006)

Marjanović (Ilija) Mara, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007005)

Milinković (Rista) Aleksa, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250006001)

Pašalić (Gaja) Teodora, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007013)

Pašalić (Milan) Ilija, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Čelinac (1250007017)

Pašalić (Milan) Jovo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Čelinac (1250007016)

Pašalić (Milan) Ruža, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Čelinac (1250007014)

Pašalić (Milan) Stojko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Čelinac (1250007015)

Slijepčević (Jovan) Trivun, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007007)

Tešanović (Simo) Risto, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1250007003)

Topić (Mitar) Marija, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (1250020005)

Topić (Sava) Gospana, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Čelinac gornji (1250020004)

Vujičić (Koja) Nikola, rođen 1876. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac (1250017012)

Vujičić (Nikola) Lazo, rođen 1906. Srbin, umro 1943. u NOBu, Čelinac gornji (1250007034)

Vujičić (Nikola) Mlađen, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac (1250017011)

Vujičić (Stojko) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac donji (1250007032)

Vujičić (Todor) Jovan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007033)

Vujičić (Vaso) Vid, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac gornji (1250007035)

Dubrava Nova

Bojko (Mihailo) Mitar, rođen 1925. ostalo, nestao od ustaša 1944. nepoznato, Banja luka (0769020004)

Firman (Aleksa) Petar, rođen 1915. ostalo, ubijen 1942. kod kuće, Nova dubrova (1132058011)

Firman (Ivan) Vasil, rođen 1914. ostalo, ubijen 1944. u zatvoru, Nova dubrava (2337089022)

Firman (Vasilj) Dmitar, rođen 1925. ostalo, umro 1945. u NOBu, B.luka (1128020004)

Firman (Vasilj) Mitar, rođen 1927. ostalo, umro 1945. u NOBu, Banja luka (2337089021)

Kinđer (Ivan) Mitar, rođen 1920. ostalo, nestao od ustaša 1942. nepoznato, Nestao (0769021016)

Dubrava Stara

Bajčuk (Ivan) Petar, rođen 1908. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Doboj (0768019004)

Melnik (Todor) Vladimir, rođen 1916. ostalo, ubijen od četnika 1943. u direktnom teroru, St.dubrava (0768019003)

Pobran (Ivan) Petar, rođen 1910. ostalo, ubijen od četnika 1941. U direktnom teroru, Nova dubrava (0768019005)

Gornji Vijačani

Basta (Bogdan) Dušan, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Mathausen (0041011025)

Janković (Đorđe) Milutin, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1945. u NOBu, Maslovare (1250010001)

Pivašević (Spasoje) Novak, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Čelinac (1250010002)

Tešić (Maksim) Uroš, rođen 1924. Srbin, ubijen 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Gornji lipovac (1132059015)

Grabovac

Bojić (Ćetoja) Mihajlo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (1250011003)

Bojić (Petar) Dušan, rođen 1910. Srbin, nestao 1941. u zatvoru, Čelinac (1250011004)

Mihajlović (Mlađan) Čedo, rođen 9999. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Nepoznato (1250011002)

Modić (Gavra) Nedo, rođen 1861. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (1250011007)

Modić (Neda) Mile, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čelinac (1250011006)

Modić (Teodora) Cvijo, rođen 1904. Srbin, umro od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nepoznato (1250011005)

Radujković (Marko) Đorđo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Grabovac (1132059020)

Stojanović (Stevan) Blagoje, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čelinac (1250011001)

Jošavka

Cvijetić (Đurađ) Risto, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kotor varoš (1250012007)

Dubravac (Simo) Milivoje, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Jašovka (1250012013)

Gavrić (Jovan) Mlađa, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Jašavac (1131039062)

Gavrić (Mitar) Milivoj, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1250012011)

Gavrić (Stojko) Vid, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kotor varoš (1250012006)

Grkinjić (Teša) Teodor, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1250012012)

Ivanković (Novo) Spasa, rođena 1902. Srpkinja, nestala 1944. nepoznato, Jošavka (0386007011)

Jovanović (Pero) Simeun, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Jošavka (1128020016)

Radić (Radoslav) Dragutin, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5021s00177)

Savičić (Jovan) Đurađ, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Hrvaćani (1132059005)

Savičić (Jovan) Petar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Jošovha (1250012008)

Savičić (Jovan) Petar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Jošavka (2322015120)

Šikanić (Đuro) Savica, rođena 1879. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Jošovha (1250012009)

Simić (Lazar) Obrad, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac (1250012001)

Tešić (Stanko) Čedo, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jošovha (1250012010)

Trivić (Jefta) Milan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kotor varoš (1250012002)

Trivić (Marko) Dragan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kotor varoš (1250012003)

Trivić (Pane) Teodor, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Čelinac (1250012004)

Kamenica

Demčešen (Ivan) Justina, rođena 1933. ostalo, poginula 1943. prilikom borbi, Kamenica, batle (1128019020)

Hodun (Blažej) Hrenko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u logoru, Banja luka (1201015017)

Semjanov (Ivan) Štefan, rođen 1923. ostalo, ubijen 1943. U direktnom teroru, Nepoznato (0272009006)

Slobodinski (Anton) Jozo, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Klašnici-b.luka (0768019006)

Šuvak (Marko) Teodor, rođen 1883. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petrovci (2421046012)

Lađevci

Ivanković (Stojko) Kosta, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1250015001)

Pavičić (Tanasije) Petar, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1250015002)

Lipovac

Branković (Ante) Stevan, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250016004)

Branković (Ante) Stevan, rođen 1890. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi, Lipovac (0859026013)

Branković (Cvija) Pejo, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lipovac (1250016013)

Branković (Gliga) Ristan, rođen 1855. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250016011)

Branković (Maksim) Anđelko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Avala bgd. (1250016007)

Branković (Mihajlo) Čedo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Teslić (1250016001)

Branković (Pantelija) Danica, rođena 1896. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Lipovac (0859026014)

Branković (Petar) Milutin, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Lipovac (1250016012)

Branković (Simo) Zdravka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250016008)

Branković (Teša) Jovan, rođen 1870. Srbin, poginuo 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250016017)

Branković (Toda) Pavle, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Lipovac (1250016002)

Branković (Vid) Miljka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Lipovac (1250016010)

Branković (Vid) Teodor, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250016009)

Gajić (Đurađ) Marko, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lipovac (1250007018)

Gajić (Josip) Lazar, rođen 1875. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lipovac (1250016014)

Gajić (Jovan) Marija, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250007020)

Gajić (Koja) Đurađ, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Kotor varoš (1250007026)

Gajić (Koja) Lazar, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Teslić (1250016006)

Gajić (Koja) Petar, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kotor varoš (1250016005)

Gajić (Lazar) Stevan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lipovac (1250016015)

Gajić (Luka) Teodor, rođen 1874. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Lipovac (1250016003)

Gajić (Marko) Mihajlo, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lipovac (1250007019)

Gajić (Mihajlo) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250007022)

Gajić (Mihajlo) Petar, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250007021)

Gajić (Mihajlo) Petra, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Lipovac (1250007023)

Gajić (Mihajlo) Rosa, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250007025)

Gajić (Mihajlo) Veljko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250007024)

Mihajlović (Rade) Marija, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250016020)

Nikolić (Marko) Ilija, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Suhača bos.novi (1250016016)

Tešanović (Đurađ) Pavle, rođen 1886. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250016019)

Tešanović (Mitar) Ristana, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Lipovac (1250016018)

Tešić (Maksim) Vaso, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Lipovac (1132059016)

Trkulja (Sima) Jovica, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Doboj (0906011019)

Trkulja (Sima) Ljubica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Kotor varoš (0906011020)

Markovac

Jungić (Vid) Jovo, rođen 1903. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Markovac (1250017007)

Mihajlović (Aleksa) Todor, rođen 1913. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Markovac (1250008003)

Mihajlović (Jovo) Risto, rođen 1876. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kotor varoš (1250017003)

Pavlović (Milan) Velko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ravna gora (1250017008)

Pavlović (Stoja) Čedomir, rođen 1920. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Markovac (1250017010)

Pavlović (Stoja) Svetozar, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Markovac (1250017009)

Pavlović (Teodor) Aleksa, rođen 1918. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Nepoznato (1250017006)

Samarđžić (Jovo) Tanasije, rođen 1868. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, B.luka (1250017005)

Zebić (Đurađ) Danko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Markovac (1250017001)

Zebić (Đurađ) Jovo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1250017002)

Mehovci

Blagojević (Marko) Milan, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1250018001)

Blagojević (Marko) Stojko, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1250018002)

Blagojević (Mile) Mihajlo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1250018003)

Sačić (Jašar) Rasim, rođen 1892. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Mehovci (1250018004)

Sačić (Rasim) Hasim, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Mehovci (1250018005)

Memići

Golić (Đuka) Joka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Čelinac (1250019004)

Golić (Jovan) Rosa, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. nepoznato, Čelinac (1250019003)

Golić (Lazar) Petko, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čelinac (1250019005)

Golić (Luka) Ostoja, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čelinac (1250019006)

Knežević (Toma) Đuro, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čelinac (1250019002)

Mašić (Derviš) Atif, rođen 1896. Musliman, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kotor varoš (1250019001)

Memić (Ibrahim) Suljo, rođen 1852. Musliman, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Čelinac donji (1250006007)

Memić (Smail) Hamija, rođena 1860. Muslimanka, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Čelinac donji (1250006008)

Musić (Hamid) Mehmed, rođen 1888. Musliman, ubijen 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (1133066005)

Musić (Mehmed) Redžefa, rođena 1924. Muslimanka, ubijena 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (1133066006)

Musić (Mehmed) Redžep, rođen 1925. Musliman, ubijen 1945. U direktnom teroru, Nepoznato (1133066007)

Tamanović (Nikola) Savan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Čelinac (1250001009)

Opsječko

Ćeranić (Neda) Katarina, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Opsječko,čelin. (1128018007)

Crnić (Miko) Stevan, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Opsječko (1250020001)

Garić (Mlađan) Ostoja, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Motajica (1250020012)

Greb (Jakob) Vasilj, rođen 1913. ostalo, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1127010084)

Popović (Krsta) Risto, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Opsječko (0211092001)

Radosavac (Aleksa) Anđelko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Kotor varoš (1250020010)

Rajter (Albert) Ferdinand, rođen 1920. Hrvat, nestao od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka (1250020006)

Rojter (Nn) Mihajlo, rođen 1909. ostalo, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac (1126005002)

Savičić (Aleksa) Joka, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Opsječko (1250020002)

Savičić (Mile) Bosiljka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Opsječko (1250020003)

Savičić (Pane) Nedeljko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Motajica (1250020007)

Topić (Anta) Vid, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Opsječko (1250020011)

Vadić (Simeun) Slavoljub, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Čelinac (1250020009)

Vadić (Stojka) Nikola, rođen 1898. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Leskove vode (1250020008)

Vodić (Stojna) Nikola, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. U direktnom teroru, Kozara (1124014020)

Popovac

Blaženović (Teodor) Cvijeta, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Popovac (1250021001)

Brborović (Ilija) Stojko, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Banja luka (1250021003)

Radić (Aleksa) Mara, rođena 1868. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Popovac (1250021002)

Šahinovići

Gverić (Duke) Mirko, rođen 1928. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Banja luka (1250023002)

Gverić (Miloš) Simo, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1250023003)

Gverić (Miloš) Stevan, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1250023004)

Mašić (Ibro) Muharem, rođen 1897. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1250002010)

Mašić (Muharem) Hajrija, rođena 1941. Muslimanka, ubijena od Nemaca 1942. nepoznato, Čelinac (1250002015)

Mašić (Muharem) Hasnija, rođena 1923. Muslimanka, ubijena 1942. u direktnom teroru, Čelinac (1250002011)

Mašić (Muharem) Muhamed, rođen 1937. Musliman, ubijen od Nemaca 1942. nepoznato, Čelinac (1250002013)

Mašić (Muharem) Said, rođen 1929. Musliman, ubijen od Nemaca 1942. nepoznato, Čelinac (1250002012)

Mašić (Muharem) Vasvija, rođen 1939. Musliman, ubijen od Nemaca 1942. nepoznato, Čelinac (1250002014)

Škrbić (Jovica) Dane, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Šujnovići (2324021111)

Žutić (Đuro) Milovan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1250023001)

Skatavica

Glavaš (Simeun) Vukosav, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kotor varoš (1250022007)

Kecman (Kosta) Sretko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1287018018)

Knežević (Daka) Stanoje, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Skatavica (1250022008)

Knežević (Trivun) Dušan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Skatavica (1250022006)

Milosavljević (Toma) Branko, rođen 1903. Srbin, nestao 1941. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nepoznato (1250022009)

Stjepanović (Mihajlo) Mlađan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Doboj (1250022005)

Topić (Rista) Ljubo, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Srbac (1250022002)

Topić (Stanoje) Gligo, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinac (1250022001)

Topić (Vaskrsije) Aleksa, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Skatavica (1250022003)

Topić (Vaskrsije) Nikola, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Skatavica (1250022004)

Šnjegotina Donja

Beslać (Dušan) Pavle, rođen 1931. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Kojićevo (1288020136)

Beslać (Dušan) Vukašin, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Gornja dragotinja (1288020137)

Dimitrić (Aleksa) Vojin, rođen 1910. Srbin, umro 1943. u NOBu, Šnjegotina donj (1250024001)

Gaćanović (Vasilije) Gostimir, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Banja luka (1250024003)

Gađanović (Vasilije) Gostimir, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U NOBu, Banja luka (0657005017)

Suvajac (Petar) Gojko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1250024002)

Šnjegotina Srednja

Đekić (Ignja) Branko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Teslić (1250014006)

Dević (Đuro) Milan, rođen 1919. Srbin, umro 1942. u NOBu, Prijedor (1250014003)

Đumić (Đuro) David, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Doboj (1250014005)

Đurić (Gavra) Mirko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prezičani (1250014007)

Đurić (Risto) Borislav, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Banja luka (1250014001)

Spasojević (Milan) Radovan, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Banja luka (1250014002)

Spasojević (Rista) Miloš, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (1250014004)

Todorović (Milan) Radovan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Banja luka (1250014008)

Šnjegotina Velika

Spasojević (Antonije) Teodor, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Banja luka (1250009002)

Spasojević (Nikola) Bogdan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Banja luka (1250009001)

Vučić (Stanko) Obrad, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u zatvoru, Ajdovci zagreb (1250009003)

Štrbe

Aleksandar (Stjepan) Seneka, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Krajiški odred (1538003012)

Čavić (Kosta) Dušan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Štrpci-prnjavor (0931046021)

Maličević (Petar) Ilija, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kotor varoš (1250008001)

Obradović (Simo) Gojko, rođen 1905. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Čelinac donji (1250006011)

Savić (Aleksa) Spasoje, rođen 1909. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Grabovac (1250017004)

Vrhovac (Rade) Jovan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Teslići (1250008002)

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *