Udeo Vojvodine u srpskim podacima APR-a

Podaci APR-a o merama za regionalni razvoj imaju ukupne podatke za Srbiju, po regionima, oblastima i opštinama.

Bez želje za dubljom analizom iznosim par mogućih zapažanja na osnovu uporedivih podataka.

 • Vojvodina je, na osnovu popisa stanovništva učestvovala sa 26,9% u ukupnom stanovništvu. Na osnovu ovog procenta treba posmatrati ostale pokazatelje, da li su za Vojvodinu podprosečni ili nadprosečni.
 • Udeo Vojvodine je stabilan, oko 26,5% ukupne zaposlenosti;
 • Vojvodina je povećala udeo u ukupnom broju nezaposlenih sa 26,2% u 2008. godini na 27,2% u 2011. godini;
 • Broj nezaposlenih sa visokom stručnom spremom u Vojvodini je povećan za 96,4% (sa 7.443 na 14.621 lica), i sa srednjom stručnom spremom za 9,7%, te je i udeo Vojvodine u nezaposlenosti ovih kvalifikacionih kategorija povećan. Ipak, Vojvodina ima natprosečan udeo kod niže stručne spreme i nekvalifikovanih (32%), i nekvalifikovanih (30,6%), dok je kod ostalih kategorija udeo manji od udela u ukupnom stanovništvu;
 • Udeo u privrednim društvima Vojvodina je smanjila sa 25,7% u 2008. na 25,2% u 2011. godini. To je posledica mnogo većeg pada udela u novoosnovanim preduzećima (sa 26,2 na 24,2%), u odnosu na udeo u obrisanim privrednim društvima (sa 25,1% na 24,8%). Broj novoosnovanih je smanjen sa 10.954 na 7.677, a obrisanih je povećan sa 3.067 na 13.339. Vojvodina je uvek bila predvodnik u reformama, pa i kada se njima plaća veća cene u odnosu na druge. Tako sada prednjači u uvođenju discipline u zatvaranju firmi.
 • Broj preduzetnika je neznatno smanjen i u Srbiji i u Vojvodini, te je ona zadržala udeo od 26,1% u ukupnom. Broj novoosnovanih je smanjen sa 11.035, u 2008, na 7.947 u 2011, dok je broj obrisanih povećan sa 9.498 na 9.646;
 • Promene u gubitku i profitu NIS-a mogu da objasne kretanje ukupnih vojvođanskih podataka. Udeo u neto dobitku smanjen je sa 26% u 2008, na 25,7% u 2009, da bi porastao na 30% u 2010, dok je udeo u gubitku naglo povećan sa 23,2% u 2008, na 29,7% u 2009, da bi pao na 22,9% u 2010. godini. U skladu sa gubitkom NIS-a u 2009. i profitom u 2010. godini.
 • Kapital privrednih društava u Vojvodini povećan je sa 847 na 880 milijardi dinara, a udeo u ukupnom je povećan sa 21,3% na 21,4% (2008 i 2010);
 • Kod preduzetnika Vojvodina stoji lošije u odnosu na privredna društva, udeo u preduzetnicima sa profitom je podprosečan, a sa gubitkom nadprosečan;
 • Kod privrednih društava preduzeća iz Vojvodine su podprosečna u svim kategorijama dužine nelikvidnosti, a nadprosečna kod preduzetnika u svim izuzev nelikvidnosti do 30 dana.
 • Broj nelikvidnih privrednih društava povećan je sa 8.424 na 9742, a udeo u ukupnim je povećan sa 31,5% u 2008. na 37% u 2011. godini, dok je broj nelikvidnih preduzetnika povećan sa 29,8% u 2008. na 26.544 u 2011, a udeo je povećan sa 29,8% na 47,1%. To znači da je skoro svaki drugi preduzetnik bio blokiran prošle godine makar jedan dan.
 • Udeo Vojvodine u razvojnim podsticajima i merama smanjen je sa 23,6% u 2008. na 9,2% u 2011. godini. Na osnovu izvora ne vide se vojvođanski razvojni podsticaji, a kako bi se došlo do podatka da li su takve mere podprosečne ili nadprosečne u odnosu na udeo Vojvodine u stanovništvu Srbije; Kada se posmatra udeo Vojvodine u ukupno registrovanim podsticajima u četiri regiona dolazimo do udela od 36,6% u 2008, 24,4% u 2009, 22,5% u 2010 i 24,9% u 2011. godini.
 • U skladu sa promenama u poljoprivrednom budžetu Vojvodina je povećala udeo u ukupnim podsticajima sa 52,8% u 2008, na 67% u 2009, da bi smanjila na 61,8% u 2010. i 55,6% u 2011.
 • Vojvođanske firme su povećale udeo u podsticajima za izvoz sa 22,5%, u 2008. na 27,3% u 2011. godini.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *