Zborište (Velika Kladuša)

Просиња се састоји од више поточића, који извиру у Превији Планина у Банији и салева се у Бужимски Поток, који се даље зове Глиница. Стабанџа прима поток Црквину и слева се у Бужимску. Између Стабанџе и Просиње дуж границе је Грљевац планина са највишим висом 465м. Једна коса Грљевца спушта се паралелно долини Бужимске… На косама и косењцима Грљевца су куће сеоске… Свега је у селу 46п са 139 кућа.

За Лаудова Рата сво је с прешло у збјег у Банију. Најпре су доселили пре 100г Вајагићи 9к, Арханђеловдан са Попине;

Мудринићи 2к, Ђурђевдан из Грмуше;

Божичићи 6к, Ђурђевдан са Змијања;

Гаћеше 5к, Никољдан из Лике.

Пре 80г: Ћерани 7к, Ђурђевдан из Грачаца; Мандићи 4к, Никољдан из Лике; Гакови 9к, Никољдан из Велике Рујишке; Грубори 7к, Ђурђевдан из Баније; Дропци 5к, Ђурђевдан из Лике; Дондури 1к, Јовањдан из Далмације; Пилићи 7к, Враче, из Бјелајског Поља и звали се Бањци; Остојићи 7к, Враче из Бјелајског Поља, где су се звали Бјелани.

Пре 70г: Ћуге 3к, Арханђеловдан из Велике Рујишке; Милиновићи 2к, Арханђеловдан, из Велике Рујишке; Бањац 1к, Јовањдан из Бјелајског Поља; Ступари 3к, Арханђеловдан из Велике Рујишке.

Пре Омерпаше су Зец 8к, Никољдан, испод планине где су се звали Јеличићи, а старином су са Змијања.

Пре окупације су из Бјелајског Поља: Сантрачи 4к, Св. Пантелија; Бјелајац 1к, Никољдан и Галоње 2к, Враче.

Од Тромеђе су пре окупације: Ловрићи 4к, Благочасне Вериге, од Унца; Бабићи 4к, Јовањдан из Трубара; Балабани 2к, Петровдан, од Унца и Медићи 1к, Ђурђевдан од манастира Хрмња.

Пре окупације су: Давидовићи 3к, Никољдан са Давидовића Главице; Мијатовићи 6к, Стефањдан од Сане; Михаилице 3к, Св Пантелија од Будимлића Јапре и Хргарац 1к, Никољдан са Хргара.

Из Лике су пре окупације: Бекут 1к, Јовањдан; Пухалићи 2к, Никољдан; Дошени 3к, Јовањдан; Шаше 1к, Св. Стеван Дечански, и Блануша 1к, Ђурђевдан из Небљува.

После окупације су Јелићи 1к, Никољдан, испод планине; Вејиновић 1к, Св. Василија са Бушевића; Грмуше 1к, Јовањдан из Љусине; Стојнићи 1к, Јовањдан из Мразовца, где су се звали Ћулибрци; Ковачевићи 3к, Јовањдан из Великог Радића и Мијићи 1к, Никољдан из Љусине.

Из Баније су пре окупације: Дмитровићи 1к, Никољдан; Пузићи 1к, Никољдан и Путник 3к, Никољдан.

Пре Омерпаше су овде, а не зна се одакле су: Селак 1к, Ђурђевдан; Галијаш 1к, Никољдан; Велимири 2к, Ђурђевдан и Јунуз 1к, Никољдан.

П.С. Збориште је 1991г имало 1336с, у томе 1.242 Муслимана, 83 Срба, 11 осталих, а 2013г имало је 1.292с.

Српске цивилне жртве у Другом светском рату:

ZBORIŠTE

1. Anušić Nikola Sava 1913/41

2. Anušić Rade Sava 1911/41

3. Argavac Mile Petar 1871/41

4. Argavac Mile Sava 1898/41

5. Babić Ilija Dušan 1921/41

6. Babić Ilija Đuro 1890/41

7. Babić Lazo Đuja 1931/41

8. Babić Lazo Jeka 1925/41

9. Babić Lazo Pane 1931/41

10. Babić Lazo Stana 1930/41

11. Babić Lazo Stoja 1923/41

12. Babić Petar Dragica 1935/41

13. Babić Petar Janja 1918/41

14. Babić Petar Marija* 1880/41

15. Babić Petar Milan 1936/41

16. Babić Petar Milica 1912/41

17. Babić Rade ?/41

18. Babić Rade Mile 1928/41

19. Babić Stojan Rade 1890/41

20. Babić Vid ?/41

21. Babić Vid Evica 1900/41

22. Babić Vid Ilija* 1890/41

23. Babić Vid Lazo 1912/41

24. Babić Vid Miljka 1931/41

25. Babić Vid Stoja 1927/41

26. Balaban Ilija Sava 1917/43

27. Balaban Janko Pero 1938/41

28. Balaban Janko Stoja 1939/41

29. Balaban Savo Dara 1936/41

30. Balaban Savo Milica 1940/41

31. Balaban Savo Stana 1938/41

32. Balaban Todor Milja 1922/41

33. Balaban Todor Stoja 1890/41

34. Balonjić Mile Đuro 1928/41

35. Banović Adam Mišo 1880/41

36. Banjac Ilija Đuro 1938/41

37. Banjac Ilija Mile 1928/41

38. Banjac Ilija Stana 1936/41

39. Banjac Jeka 1912/41

40. Banjac Marko Stoja 1934/41

41. Banjac Mile Ilija 1901/41

42. Banjac Mile Pero 1910/41

43. Banjac Miloš Marko 1896/41

44. Banjac Miloš Miljka 1928/41

45. Banjac Rade Jovo 1890/41

46. Banjac Rade Rajko 1911/41

47. Bekut Ilija Anđa 1907/41

48. Bekut Milan Anđa 1910/41

49. Bekut Milan Marija 1928/41

50. Bekut Milan Milan 1931/41

51. Bekut Milan Mile 1937/41

52. Bekut Milan Milja 1927/41

53. Bekut Milan Miljka 1938/41

54. Bekut Milan Slavko 1937/41

55. Bekut Milan Tomo 1935/41

56. Bekut Mile Ljubica 1939/41

57. Bekut Mile Mirko 1931/41

58. Bekut Mile Slavko 1936/41

59. Bekut Mile Stana 1932/41

60. Bjelajac Đuro Đuro* 1905/41

61. Bjelajac Đuro Sava* 1906/41

62. Bjelajac Savo Nikola* 1928/41

63. Boižičić Ilija Mileva 1931/41

64. Boižičić Ilija Rade 1937/41

65. Boižičić Jovo Marija 1880/41

66. Boižičić Petar Mile 1906/41

67. Boižičić Stevo Branko 1937/41

68. Boloban Janko Stana 1920/41

69. Boloban Joakim Marija 1890/41

70. Boloban Rade Ilija 1890/41

71. Boloban Todor Milja 1922/41

72. Boloban Todor Stoja 1890/41

73. Ćeran Ilija Anđa 1900/41

74. Ćeran Ilija Petar 1898/41

75. Ćeran Jovo Mirko 1938/41

76. Ćeran Jovo Savka 1900/41

77. Ćeran Kojo Jovo 1940/41

78. Ćeran Milan Anđa 1890/41

79. Ćeran Milan Mika 1933/41

80. Ćeran Milan Milan 1935/41

81. Ćeran Milan Sava 1890/41

82. Ćeran Milan Sava 1939/41

83. Ćeran Milan Stevo 1937/41

84. Ćeran Mile Dragica 1933/41

85. Ćeran Mile Ljubica 1937/41

86. Ćeran Mile Mika 1927/41

87. Ćeran Mile Miljka 1910/41

88. Ćeran Mile Stoja 1929/41

89. Ćeran Mile Stoja 1934/41

90. Ćeran Nikola Jovo 1896/41

91. Ćeran Nikola Milan 1900/41

92. Ćeran Nikola Mile 1899/41

93. Ćeran Nikola Stoja 1890/41

94. Ćeran Ninko Mile 1901/41

95. Ćeran Pavle Danica 1937/41

96. Ćeran Pavla Dragica 1935/41

97. Ćeran Petar Janja 1914/41

98. Ćeran Petar Mara 1926/41

99. Ćeran Petar Sava 1917/41

100. Ćeran Savo Dušan 1936/41

101. Ćeran Savo Dušanka 1938/41

102. Ćeran Savo Milja 1940/41

103. Ćeran Savo Pavle 1913/41

104. Ćeran Stevo Miljka 1921/41

105. Ćeran Stojan Petar 1900/41

106. Ćeran Stole Stoja 1915/41

107. Ćeran Veljko Milka 1940/41

108. Ćeran Veljko Ljubica 1936/41

109. Ćeran Veljko Mileva 1935/41

110. Ćeran Veljko Milica 1931/41

111. Ćojanović Jovan Marija 1890/41

112. Ćojanović Pilip Tanja 1912/41

113. Ćuga Mile Jovan 1900/41

114. Ćuga Miloš Nikola 1939/41

115. Ćuga Nikola Mileva 1916/41

116. Ćuga Petar Marko 1931/41

117. Ćuga Petar Pero 1931/41

118. Ćuga Petar Slavko 1935/41

119. Ćuga Petar Stanko 1923/41

120. Ćuga Rade Sava 1903/41

121. Davidović Damjan 1890/41

122., Davidović Ilija Miladin 1939/41

123. Davidović Ilija Mile 1937/41

124. Davidović Ilija Miloš 1933/41

125. Davidović Jovo Stana 1914/41

126. Davidović Marko Anđa 1914/41

127. Davidović Marko Milica* 1926/41

128. Davidović Marko Rajko 1927/41

129. Davidović Markan Milica 1921/41

130. Davidović Milan Anđelka 1916/41

131. Davidović Milan Stana 1925/41

132. Davidović Milan Stoja 1920/41

133. Davidović Milan Stoja 1939/41

134. Davidović Mile Marija 1900/41

135. Davidović Mile Stoja 1906/41

136. Davidović Miloš Smilja 1901/41

137. Davidović Mirko Milica 1917/41

138. Davidović Nikola Draginja 1940/41

139. Davidović Nikola Mile 1938/41

140. Davidović Ostoja Sava 1922/41

141. Davidović Pero Anđa* 1881/41

142. Davidović Pero Stana 1913/41

143. Davidović Pero Stevo 1935/41

144. Davidović Pero Stoja 1895/41

145. Davidović Petar Stoja 1881/41

146. Davidović Petar Zorka 1918/41

147. Davidović Rade Anđa 1931/41

148. Davidović Rade Jovanka 1914/41

149. Davidović Rade Miladin 1930/41

150. Davidović Rade Milanka 1927/41

151. Davidović Rade Mile 1925/41

152. Davidović Rade Mladen 1940/41

153. Davidović Rade Vučen* 1910/41

154. Davidović Stanko Savka 1934/41

155. Davidović Stevo Stana 1889/41

156. Davidović Stevo Stanko 1903/41

157. Davidović Vlado Mile 1924/41

158. Dejanović Velimir Sava 1912/41

159. Dmitrović Mile Ljuban 1910/43

160. Dmitrović Mile Nikola 1902/41

161. Dmitrović Mile Stoja 1914/41

162. Dmitrović Nikola Branko 1935/41

163. Dmitrović Nikola Dušan 1931/41

164. Dmitrović Nikola Stana 1923/41

165. Dobrić Jovo Đuja ?/41

166. Dobrić Mile Ljuban 1910/43

167. Dobrić Rade Stana ?/41

168. Dobrić Ružica

169. Dondur Marko Stana 1919/41

170. Dondur Petar Dete 1941/41

171. Dondur Petar Miljka 1906/41

172. Dondur Slavko Jovo 1880/41

173. Drobac Đuran Cvijo* 1905/41

174. Drobac Ilija Milan* 1925/41

175. Drobac Jovo Jovanka* 1918/41

176. Drobac Marko Đuro 1904/41

177. Drobac Pero Ilija* 1901/41

178. Drobac Pereo Stevan* 1905/41

179. Drobac Petar Ilija* 1910/41

180. Drobac Petar Marko 1880/41

181. Drobac Petar Milica 1909/41

182. Drobac Rade Anđa I 2 Dece 1904/41

183. Drobac Trivo Zdravko* 1916/41

184. Ergarac Lazo Đuja 1939/41

185. Ergarac Lazo Marija 1932/41

186. Ergarac Laze Mileva 1929/41

187. Ergarac Lazo Rade 1936/41

188. Ergarac Lazo Stana 1908/41

189. Ergarac Mile Đuro 1870/41

190. Ergarac Mile Petar 1880/41

191. Ergarac Mile Sava* 1898/41

192. Gaćeša Marko Mara 1905/41

193. Gaćeša Rade Stevo 1900/41

194. Gak Đuro Milja 1931/41

195. Gak Đuro Ružica 1904/41

196. Gak Đuro Stana 1934/41

197. Gak Ilija Marija 1911/41

198. Gak Milan Rade 1922/41

199. Gak Milan Božo 1939/41

200. Gak Milan Mileva 1936/41

201. Gak Milan Rade 1932/41

202. Gak Milan Trivuna 1908/41

203. Gak Mile Pero 1890/41

204. Gak Pero Rade 1941/41

205. Gak Stanko Sava 1936/41

206. Gak Stevan Đorđe 1918/41

207. Galijaš Božo Đuro 1907/41

208. Galijaš Petar Božo 1885/41

209. Galonić Adam Mišo* 1880/41

210. Galonić Mile Đuro* 1928/41

211. Galonić Petar Milica 1919/41

212. Galonić Rade Đuja 1915/41

213. Galonić Stevan Stanko 1906/41

214. Grmuša Ilija Janja 1910/41

215. Grmuša Nikola Janja 1930/41

216. Grmuša Nikola Milja 1934/41

217. Grmuša Stana I 2 Dece 1916/41

218. Grubor Aleksa Dragića 1936/41

219. Grubor Aleksa Duka 1893/41

220. Grubor Aleksa Milovan 1938/41

221. Grubor Đuro Anka* 1911/41

222. Grubor Đuro Duka* 1912/41

223. Grubor Đuro Stoja 1926/41

224. Grubor Marko Đuro 1922/41

225. Grubor Marka Milja 1925/41

226. Grubor Marko Sava 1918/41

227. Grubor Miloš Mileva 1926/41

228. Grubor Miloš Milica 1909/41

229. Grubor Mirkao Ljubica 1937/41

230. Grubor Mirko Mira 1941/41

231. Grubor Petar Dragića 1932/41

232. Grubor Petar Pero 1939/41

233. Grubor Petar Slavko 1935/41

234. Grubor Rade Anica 1890/41

235. Grubor Rade Milan 1939/41

236. Grubor Rade Milica 1932/41

237. Grubor Rade Milica* 1916/41

238. Grubor Rade Miloš 1936/41

239. Grubor Rade Sava 1934/41

240. Grubor Rade Slavko* 1938/41

241. Grubor Stanko Danica 1913/41

242. Grubor Stanko Dušan 1933/41

243. Grubor Stanko Mile 1941/41

244. Grubor Stevan Boja 1893/41

245. Grubor Tomo Anđa 1890/41

246. Grubor Tomo Đuro 1932/41

247. Grubor Tomo Rade 1934/41

248. Grubor Tomo Slavko 1937/41

249. Jelisaljević Trivo Danica 1931/41

250. Jelisaljević Trivo Sava 1905/41

251. Končar Petar Mile 1930/41

252. Končar Petar Trivuna 1901/41

253. Končar Simo Petar 1898/41

254. Končar Stana 1876/41

255. Kovačević Mile Anđa 1926/41

256. Kovačević Mile Mileva 1926/41

257. Kovačević Mile Miloljka 1934/41

258. Kovačević Petar Đurđa 1902/41

259. Kovačević Savka 1900/41

260. Kovačević Stevan Dragan 1940/41

261. Kovačević Stevan Mile 1903/41

262. Kovačević Stevan Stevan 1897/41

263. Kovačević Stevan Stojan 1925/41

264. Kovačević Stevo Savo 1926/41

265. Kupreščanin Luka Stojan 1882/41

266. Lovrić Jovo Trivun 1898/41

267. Lovrić Marko Janja 1882/41

268. Lovrić Milan Milica 1940/41

269. Lovrić Pero Stoja 1870/41

270. Lovrić Petar Đuro 1900/41

271. Lovrić Stevan Deva 1915/41

272. Lovrić Stevan Janja 1900/41

273. Lovrić Stevan Mile 1936/41

274. Lovrić Stojana Dete

275. Lovrić Stojana Dete

276. Lovrić Stojan Trivuna 1914/41

277. Ljuboja Pero Milorad 1941/41

278. Ljuboja Pero Sava 1939/41

279. Ljuboja Pero Stana 1938/41

280. Majkić Mladen Rajko 1940/41

281. Mandić Đuja Štaka 1890/41

282. Mandić Lazo Mika 1934/41

283. Mandić Lazo Milan 1934/41

284. Mandić Lazo Petar 1934/41

285. Mandić Lazo Stana 1910/41

286. Mandić Lazo Stana 1928/41

287. Mandić Lazo Stoja 1936/41

288. Mandić Petar Janja 1882/41

289. Mandić Petar Janja 1912/41

290. Mandić Rade Dragan 1940/41

291. Mandić Rade Janja 1905/41

292. Mandić Rade Mika 1938/41

293. Mandić Rade Mileva 1936/41

294. Mandić Rade Sava 1935/41

295. Mandić Mihajila Lazo 1894/41

296. Medić Jovo Stanko 1878/41

297. Medić Mile Stanko 1895/41

298. Medić Mile Stanko 1906/41

299. Mihailica Ilija Janja 1916/41

300. Mihailica Ilije Mihajilo 1935/41

301. Mihailica Ilija Mika 1920/41

302. Mihailica Ilije Stanko 1926/41

303. Mihailica Jovo Anđa 1930/41

304. Mihailica Jovo Mika 1920/41

305. Mihailica Jovo Milan 1939/41

306. Mihailica Milan Deva 1908/41

307. Mihailica Mile Ilaja 1929/41

308. Mihailica Pero Mara 1925/41

309. Mihailica Pero Sava 1934/41

310. Mihailica Pero Vid 1929/41

311. Mihailica Petar Dragica 1900/41

312. Mihailica Stevan Milja 1905/41

313. Mihailica Vid Pero 1915/41

314 Miholjica Jovo Mika 1904/41

315. Mijajilović Anđa 1930/41

316. Mijajilović Mika 1933/41

317. Mijajilović Milan 1939/41

318. Mijatović Adam Milan 1924/41

319. Mijatović Jovo Rade 1935/41

320. Mijatović Mirko Nikola 1880/41

321. Mijatović Rade Mile 1939/41

322. Mijatović Rade Sava 1917/41

323. Mijatović Stevan Anđa 1930/41

324. Mijatović Stevan Ljuba 1933/41

325. Mijatović Stevan Mika BI. 1933/41

326. Mijatović Stevan Milan 1939/41

327. Mijatović Stojan Adam 1900/41

328. Mijatović Stojan Nikola 1871/43

329. Mikić Ilija Stana 1905/41

330. Mikić Rade 1976/41

331. Mikić Stojan Tomo 1905/41

332. Mikić Tomo Draga 1936/41

333. Mikić Tomo Marinko 1938/41

334. Mikić Tomo Živko 1940/41

335. Milinović Ilija Anđa 1928/41

336. Milinović Ilija Anđelko 1918/41

337. Milinović Ilija Anka 1923/41

338. Milinović Ilija Mileva 1922/41

339. Milinović Ilija Pantelija 1932/41

340. Milinović Jovo Sava ?/41

341. Milinović Mile Ilija 1901/41

342. Milinović Mile Mileva 1919/41

343. Milinović Miloš Sava 1911/41

344. Milinović Miloš Stana 1925/41

345. Milinović Petar Anica 189041

346. Mudrinić Mile Mladen 1906/41

347. Mudrinić Rade Mile 1939/41

348. Mudrinić Stojan Đuja 1924/41

349. Mudrinić Stojan Đuro 1933/41

350. Obradović Stojan Petra 1874/41

351. Obradović Stojan Trivun 1879/41

352. Obradović Trivun 1879/41

353. Orozović Trivuna 1884/41

354. Ostojić Cvijo Sava 1935/41

355. Ostojić Cvijo Stanko 1929/43

356. Ostojić Cvijo Stoja ?/43

357. Ostojić Damjan Mile 1931/41

358. Ostojić Damjan Stojan 1912/41

359. Ostojić Damjan Trivun 1890/41

360. Ostojić Jovo Janja 1895/41

361. Ostojić Mile Petar 1902/41

362. Ostojić Petar Pero 1870/41

363. Pilić Ilija Anđa 1918/41

364. Pilić Kuzman Anđa 1911/41

365. Pilić Kuzman Mirko 1935/41

366. Pilić Nikola Blagoja 1930/41

367. Pilić Pero Mika 1918/41

368. Pilić Stojan Jovo 1921/41

369. Pilić Stojan Mihajilo 1920/41

370. Pilić Trivun Mile 1881/41

371. Pilić Trivun Stojan 1869/41

372. Pilić Trivun Stole 1870/41

373. Popović Gligo Anđa 1911/41

374. Popović Gligo Stana 1939/41

375. Popović Gligo Stoja 1937/41

376. Popović Kuzman Miloš 1938/41

377. Popović Marko Stojan 1903/41

378. Popović Rađe Stojan 1906/43

379. Putnik Dmitar Stojan 1910/41

380. Romić Simo Ranko 1892/41

381. Santrač Anđa Janja 1935/41

382. Santrač Jovo Anđa* 1904/41

383. Santrač Luka Nikola 1882/41

384. Santrač Marko Anđa 1927/41

385. Santrač Marko Dragan 1924/41

386. Santrač Marko Dragica 1927/41

387. Santrač Marko Janja 1917/41

388. Santrač Marko Pava 1901/41

389. Santrač Marko Slavko 1922/41

390. Santrač Nikola Milan 1900/42

391. Santrač Rađe Mladen* 1922/41

392. Santrač Rade Stevo 1931/41

393. Santrač Spase Janko* 1935/41

394. Santrač Stevan Mika 1935/41

395. Santrač Stevan Miloš 1937/41

396. Santrač Stevan Rajko 1937/41

397. Santrač Tomo Đuro* 1904/41

398. Selak Rade Stanko 1900/41

399. Suzić Mile Mirko 1909/41

400. Suzić Mile Rade 1922/41

401. Suzić Savo Đuro 1883/41

402. Suzić Savo Mile 1888/41

403. Šaša Mile Nada 1942/43

404. Šaša Mile Pero 1889/41

405. Šaša Pero 1900/41

406. Šaša Petar Stana 1880/43

407. Šaša Stanka Petar 1880/41

408. Šaša Trivuna 1910/41

409. Šaša Trivuna Dete ?/41

410. Šaša Trivuna Dete ?/42

411. Štrbac Ostoja Božo 1889/41

412. Tatić Nikola Mihajilo 1896/41

413. Uboja Pero Milorad 1941/41

414. Uboja Pero Sava 1939/41

415. Uboja Pero Stana 1938/41

416. Uboja Vid Pero 1901/41

417. Vajagić Đuro Darinka 1923/41

418. Vajagić Đuro Mara 1937/43

419. Vajagić Đuro Nikola 1926/41

420. Vajagić Ilija Petar 1887/43

421. Vajagić Jovo Mile 1870/43

422. Vajagić Lazo Milan 1921/44

423. Vajagić Mihajilo Ostoja 1885/43

424. Vajagić Mile Miljka 1890/41

425. Vajagić Mile Sava 1890/42

426. Vajagić Nikola Anđa 1891/41

427. Vajagić Ninko Anđa 1898/45

428. Vajagić Ostoja Sava 1900/41

429. Vajagić Petar Nevenka 1939/43

430. Vajagić Vajkan Deva 1908/41

431. Vajagić Vajkan Đuja 1927/41

432. Vajagić Vajkan Mara 1931/41

433. Vejinović Ilija Dušanka 1938/41

434. Vejinović Ilija Marija 1937/41

435. Vejinović Ilija Milica 1912/41

436. Vejinović Ilija Milica 1939/41

437. Vejinović Ilija Mirko 1929/41

438. Vejinović Miladina Marija 1896/41

439. Vejinović Mile Milica 1915/41

440. Vejinović Mile Stana 1937/41

441. Vejinović Miloš Gojko 1918/41

442. Vejinović Trivo Dragica 1931/41

443. Vejinović Trivo Marija 1906/41

444. Vejinović Trivo Milica 1941/41

445. Vejinović Trivo Stana 1927/41

446. Vejinović Trivo Trivo 1929/41

447. Vejinović Trivo Zorka 1936/41

448. Velemir Lazo Luka 1880/41

449. Velemir Luka Mirko 1881/42

450. Velimir Mile Luka 1880/41

451. Vladuša Mladen Đuro 1932/41

452. Vladuša Mladena Petar 1938/41

453. Vojinović Luka Stana 1890/41

454. Vojinović 1890/41

455. Zamaklar Milić Mika 1885/41

456. Zamaklar Pero Milan 1885/41

457. Zamlakar Pero Milan 1885/41

458. Zec Dušan Mile 1931/41

459. Zec Grujo 1891/41

460. Zec Ilija Milan 1925/41

461. Zec Ilijea Milica 1918/41

462. Zec Ilija Ostoja 1927/41

463. Zec Ilija Pava 1920/41

464. Zec Jovo Mara 1900/41

465. Zec Jovo Miloš 1864/41

466. Zec Jovo Sava 1934/41

467. Zec Lazo Sava 1921/41

468. Zec Milan Stana 1927/41

469. Zec Miloš Milan 1905/41

470. Zec Miloš Rade 1888/41

471. Zec Miloš Rade 1919/41

472. Zec Mladen Mile 1935/41

473. Zec Mladen Milica 1940/41

474. Zec Nikola Milan 1920/41

475. Zec Pavle Ilija 1875/41

476. Zec Pavle Stojan 1872/41

477. Zec Pero Stana 1888/41

478. Zec Pero Stana 1908/41

479. Zec Petar Milica 1880/41

480. Zec Rade Anđa 1911/41

481. Zec Rade Miloš 1910/41

482. Zec Rade Milja 1922/41

483. Zec Stojan Ilija 1921/41

484. Zec Stojan Ljubica 1915/41

485. Zec Stojan Milan 1913/41

486. Zec Stojan Stoja 1917/41

487. Zec Stole Mile 1924/41

488. Zegarac Rade Sluga 1927/41

Poginuli u antifašističkoj borbi:

ZBORIŠTE

1. Balaban Todor Janko 1910/43

2. Banović Marko ?/?

3. Banović Mihajilo ?/?

4. Blanuša Marko Luka 1921/43

5. Blanuša Marko Tomo 1923/43

6. Blanuša Rade Đuro 1916/43

7. Ćeran Đuro Mirko 1920/44

8. Ćeran Marko Dušan 1919/43

9. Ćeran Mile Damjan 1926/45

10. Ćeran Petar Pavle 1912/42

11. Ćeran Stojan Petar 1897/42

12. Ćuga Petra Mirko 1917/42

13. Davidović Rade Aleksa 1921/42

14. Drobac Ilija Milan 1925/43

15. Egarac Mile Nikola 1914/43

16. Ostojić Cvijo Stoja ?/43

17. Ostojić Petar Rade 1922/43

18. Pelić Nikola Mile 1909/42

19. Suzić Đuro Milan ?/?

20. Šaša Pero Ilija 1919/43

21. Šaša Pero Rade 1910/43

22. Vajagić Đuro Milan 1921/43

23. Vajagić Lazo Stojan 1926/41

24. Vajagić Marko Anđa 1892/43

25. Vajagić Marko Luka 1926/43

26. Vajagić Ostoja Stanko 1926/43

27. Vajagić Rade ?/43

28. Vajagić Stojan Jovo ?/43

29. Velmir Marko Božo 1910/43

30. Velmir Marko Milan 1922/43

31. Vladuša Mladen Jovo 1925/45

32. Zec Dušan Miladin 1927/45

33. Zec Milan Miloš 1929/44

34. Zec Stevo 1920/42

 

Dušan D. Miljković „Stradanja u Cazinskoj krajini i antifašistička borba (1941-1945“, AMD Sistem D.O.O, Beograd, 2011

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *